Çerez Örnek

Amaç

Ege ÖZEM'in amacı, özel gereksinimli çocukların iyi oluşları ve gereksinimlerini desteklemek üzere; özel gereksinimli çocuklar ve kendileri ile ilgilenen paydaşlara yönelik, yetkin ve çağdaş yaklaşımlar çerçevesinde araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulmasıdır. Merkezimiz, aşağıda belirtilen alanlarda özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik değerlendirme ve izleme hizmeti sunmaktadır.

  • Dil ve Konuşma Bozukluğu
  • Zihinsel Yetersizlik
  • İşitme Yetersizliği
  • Öğrenme Güçlüğü
  • Otizm Spektrum Bozukluğu
  • Gelişimsel Yetersizlik
  • Gelişimsel Yetersizlik Açısından Risk Altındaki Çocuklar

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ